Thứ tư, ngày 27 Tháng 5 năm 2020

su chung thuy

Không so sánh nửa kia với một ai khác  Khi cảm thấy không hài lòng thì bạn cũng đừng nên so sánh người thương với bất kì một ai khác bởi làm vậy là không công bằng với tình yêu của mình....
Subscribe to su chung thuy